Piątek, 27 stycznia 2023 r. 27 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje o cechu
Informacje o...
Cechmistrz
Organy cechu
Status prawny
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestry
  Członkowie cechu
Stan
  Informacje o cechu
Stan majątku
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Informacje o ...

Strona emitowana: 3325
Wydrukuj stronęCech jest społeczno - zawodową i gospodarczą organizacją samorządu rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Cech posiada osobowość prawną. Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1984r. Cech zrzesza zakłady rzemieślnicze na zasadzie dobrowolności i obowiązkowo zakłady szkolące uczniów, które zatrudniają do 50 pracowników. W strukturach Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp. jest zrzeszonych 218 zakładów z 5 gmin Powiatu Grodziskiego, tj. Grodzisk Wlkp., Granowo, Kamieniec, Rakoniewice i Wielichowo.

Cech działa na podstawie wpisu : Sąd Rejonowy w Poznaniu , XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer pozycji rejestru 0000085530 z dnia 25.01.2002r.

Podstawowe zadania Cechu :

 1. Cech zobowiązany jest dbać o prawidłowy rozwój rzemiosła.
 2. Utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej członków.
 3. Prowadzenie wśród członków pracy społeczno – wychowawczej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania działalności.
 4. Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów samorządowych i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych.
 5. Przedstawianie właściwym organom administracji państwowej samorządowej wniosków dotyczących zadań oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań.
 6. Udzielanie zakładom rzemieślniczym oraz małej i średniej przedsiębiorczości pomocy przy wykonywaniu działalności w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji.
 7. Udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków, promocji oraz ich możliwościach produkcyjnych.
 8. Rozpatrywanie skarg na działalność członków i wykonywanie związanych z tym kontroli.
 9. Popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju rzemiosł artystycznych, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów.
 10. Propagowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania zawodowego.
 11. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów.
 12. Udzielanie pomocy członkom cechu w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach poprzez organizowanie szkolenia w tym zakresie.
 13. Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin.
 14. Delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych oraz do organizacji społecznych
 15. Zgłaszanie na wniosek Izby Rzemieślniczej kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła.
 16. Dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawania w tym przedmiocie opinii.
 17. Udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania działalności oraz udzielanie pomocy organizacyjnej członkom uruchamiającym zakłady, w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle.
 18. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym przez Zarząd Cechu.
 19. Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz członków Cechu.
 20. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2023 r. Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp.