Piątek, 27 stycznia 2023 r. 27 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje o cechu
Informacje o...
Cechmistrz
Organy cechu
Status prawny
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestry
  Członkowie cechu
Stan
  Informacje o cechu
Stan majątku
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Organy cechu

Strona emitowana: 2929
Wydrukuj stronę 1. Walne Zgromadzenie Delegatów - Członków Cechu jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania
 2. Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jej działalność. Zarząd prowadzi sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności :
  1. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych,
  2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia,
  3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
  4. powoływanie komisji niezbędnych do prowadzenia prawidłowej działalności Cechu,
  5. realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi, oraz innymi organizacjami,
  6. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków,
  7. kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawie odpowiedzialności zawodowej członków i występowanie jako oskarżyciel przed tym Sądem,
  8. podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w organizacjach rzemieślniczych i innych,
  9. przyjmowanie wnioskodawców na członków Cechu.

Skład Zarządu Cechu :

Cechmistrz - Marek Łeske

Podcechmistrz I - Bronisław Leśnik

Podcechmistrz II - Sławomir Jokś

Sekretarz - Baumann Andrzej

Członek - Brzostowski Tadeusz

Członek - Henryk Józefczak

Członek - Andrzej Kaczmarek

Członek - Ryszard Rogoziński

Członek - Jacek Szczeszek

3.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu .

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

  1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu, Zarządu Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.
  2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z dokonanych czynności,
  4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  5. wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Skład Komisji Rewizyjnej :

Przewodniczący - Teresa Cielecka

Członek - Przemysław Chojnacki

Członek - Józef Matysiak

Członek - Alina Patalas

4. Sąd Cechowy rozpatruje wnioski przekazane przez Zarząd w sprawie naruszenia statutowych obowiązków członka Cechu i zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania zawodu. Skład Sądu Cechowego :

Przewodniczący - Andrzej Ratajczak

Członek - Józef Bączyk

Członek - Rafał Bendowski

Członek - Tadeusz Domin

Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2023 r. Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp.